Contributie


Binnenkort (april-mei) kunt u ons wellicht weer aan de deur verwachten voor het innen van de jaarlijkse contributie van de Feestcommissie Ternaard. Tenzij u inmiddels via automatisch incasso lid bent.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het komend dorpsfeest van donderdag 13 juni t/m zondag 16 juni 2019 in volle gang. De feestcommissie wil de entreeprijzen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk houden.

 

Voor de leden is het extra aantrekkelijk om naar het dorpsfeest te komen. Wilt u ook voordelig dorpsfeest vieren? Word dan lid van de Feestcommissie Ternaard en geniet van uw voordeel tijdens het dorpsfeest!

 

Contributie per jaar

Niet gezinnen (alleenstaanden, personen vanaf 18 jaar) € 7,50 *               Gezinnen (inclusief kinderen tot 18 jaar) € 15,00*

 

*De contributies worden gebruikt om de activiteiten van het dorpsfeest te kunnen bekostigen. 

 

Om het u en onszelf, te vergemakkelijken willen wij u er op wijzen, dat u ons ook kunt machtigen om de contributie automatisch te laten afschrijven. Wij zouden het zéér op prijs stellen als u hier gebruik van gaat maken, daar ons dit veel werk scheelt. De afschrijving zal jaarlijks (april-mei) plaatsvinden.

 

Wilt u de contributie automatisch laten afschrijven? Dan kunt u  een machtigingsformulier van ons ontvangen via de mail. Na dit formulier te hebben ingevuld kunt u het inleveren bij onze penningmeester K.J. Hoekstra aan de van de Haerstrjitte 6 in Ternaard. Hij zal er dan voor zorgen dat de machtiging zo spoedig mogelijk in orde wordt gemaakt.